กปช.จต. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 โดยมีการจัดตั้งศูนย์ใหญ่ ณ ค่ายตากสิน และจัดตั้งศูนย์ย่อยประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด

Release Date : 25-07-2021 10:29:14
กปช.จต. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 โดยมีการจัดตั้งศูนย์ใหญ่ ณ ค่ายตากสิน และจัดตั้งศูนย์ย่อยประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด

เมื่อ 24 ก.ค.64 กปช.จต. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 โดยมีการจัดตั้งศูนย์ใหญ่ ณ ค่ายตากสิน และจัดตั้งศูนย์ย่อยประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด   ศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 เปิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานราชการ ที่ได้รับความเดือดร้อน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งทางบก และทางทะเล   ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

   1. กปช.จต. (ค่ายตากสิน) - 06-5563-5986

   2. กอง สนช.กจต. (ค่ายตากสิน) - 039-312172

   3. ฉก.นย.จันทบุรี 039-447144

   4. ฉก.นย.ตราด 039-510537

   5. มชด./1 039-518519