กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาฯ จำนวน 14 นาย สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการสร้างห้องอาบน้ำจำนวน 5 ห้อง และห้องสุขาจำนวน 5 ห้อง

Release Date : 27-07-2021 20:57:17
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาฯ จำนวน 14  นาย สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการสร้างห้องอาบน้ำจำนวน 5 ห้อง และห้องสุขาจำนวน 5 ห้อง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาฯ จำนวน 14  นาย สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการสร้างห้องอาบน้ำจำนวน 5 ห้อง และห้องสุขาจำนวน 5 ห้อง ณ รพ.สนาม บ.จันเขลม เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 31 ก.ค.64