กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพล เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนที่ 15 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี รวมจำนวน 10 ครอบครัว

Release Date : 27-07-2021 21:00:02
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพล  เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนที่ 15 อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี รวมจำนวน 10 ครอบครัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพล  เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนที่ 15 อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี รวมจำนวน 10 ครอบครัว  กิจกรรมในครั้งนี้  ประกอบด้วย การตรวจวัดความดัน มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมันพืช และน้ำดื่ม และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่างๆ ที่มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก  จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง