กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จำนวน 32 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และ รพ.ตราด

Release Date : 27-07-2021 21:01:40
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จำนวน 32 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และ รพ.ตราด

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จำนวน 32 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และ รพ.ตราด เพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 13,900 ซีซี