กองทัพเรือสนับสนุน จว.จันทบุรี เปิดโรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม รอบที่ 3 หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

Release Date : 27-07-2021 21:43:29
กองทัพเรือสนับสนุน จว.จันทบุรี เปิดโรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม รอบที่ 3 หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 จังหวัดจันทบุรีได้เปิดใช้บริการโรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม ขึ้นอีกครั้ง นับว่าเป็นครั้งที่ 3 สืบเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น จากหาตรวจเชิงรุก   ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้สนับสนุนสนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลมให้กับ จว.จันทบุรี สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามพลเรือนตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 ที่ผ่านมา โดย มอบหมายให้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นหน่วยจัดกำลังในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และผู้ป่วย