กปช.จต. จัดรถรับ - ส่ง ผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้าน จาก รพ.สนาม บ.จันทเขลม สู่ บขส.จันทบุรี

Release Date : 27-07-2021 21:55:38
กปช.จต. จัดรถรับ - ส่ง ผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้าน จาก รพ.สนาม บ.จันทเขลม สู่ บขส.จันทบุรี

วันนี้ 25 ก.ค.64 ศูนย์บริการฯ โรคติดต่อ covid-19 ทร. ประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี โดย กปช.จต. (พัน.ป.กจต.) จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วย (รยบ.เล็ก จำนวน 2 คัน) นำผู้ป่วยที่หายดีแล้วจาก รพ.สนาม ทร.บ.จันทเขลม ส่ง บขส.จันทบุรี ผู้ป่วยหายดี จำนวน 8 ราย ช. 3  (ต่างชาติ -) ญ. 5 (ต่างชาติ -)