ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Release Date : 28-07-2021 14:34:33
ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อ 280700 ก.ค.64 ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.1ประกอบด้วย

1. พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

2. พิธีลงนามถวายพระพร