ผบ.กปช.จต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

Release Date : 28-07-2021 14:40:42
ผบ.กปช.จต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อ 281030 ก.ค.64 ผบ.กปช.จต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยการจัดกิจกรรมครัวสนาม แจกจ่ายอาหารปรุงสุก พร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชน จำนวน 700 ชุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย