กองทัพเรือ โดย กปช.จต. ร่วมกับ จว.จันทบุรี สสจ.จันทบุรี และ อบจ.จันทบุรี จัดตั้ง รพ.สนาม ณ ลานขนถ่ายสินค้า ที่ทำการ อบจ.จันทบุรี อ.เมือง จว.จันทบุรี

Release Date : 28-07-2021 14:47:29
กองทัพเรือ โดย กปช.จต.  ร่วมกับ จว.จันทบุรี สสจ.จันทบุรี และ อบจ.จันทบุรี จัดตั้ง รพ.สนาม ณ ลานขนถ่ายสินค้า ที่ทำการ อบจ.จันทบุรี อ.เมือง จว.จันทบุรี

ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐  กองทัพเรือ โดย กปช.จต.  ร่วมกับ จว.จันทบุรี สสจ.จันทบุรี และ อบจ.จันทบุรี จัดตั้ง รพ.สนาม ณ ลานขนถ่ายสินค้า ที่ทำการ อบจ.จันทบุรี อ.เมือง จว.จันทบุรี โดย กปช.จต.ให้การสนับสนุน เตียงเหล็กทหารเพื่อทำเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน ๓๗๐ เตียง และมี น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ หน.ฝยก.ศปมพ.กปช.จต. ประสานงาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย