กองทัพเรือ โดย กปช.จต. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สสจ.จันทบุรีและ อบจ.จันทบุรี ปรับปรุงลานขนถ่ายสินค้า ที่ทำการ อบจ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น รพ.สนาม

Release Date : 29-07-2021 16:24:59
กองทัพเรือ โดย กปช.จต. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สสจ.จันทบุรีและ อบจ.จันทบุรี ปรับปรุงลานขนถ่ายสินค้า ที่ทำการ อบจ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น รพ.สนาม

วันที่ 29 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. กองทัพเรือ โดย กปช.จต. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สสจ.จันทบุรีและ อบจ.จันทบุรี ปรับปรุงลานขนถ่ายสินค้า ที่ทำการ อบจ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น รพ.สนาม โดย กปช.จต. ให้การสนับสนุนชุดช่างเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคประชาชน พลเรือน ในการเชื่อมโครงสร้างเหล็ก บริเวณโดยรอบลานขนถ่ายสินค้า  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ รพ.สนาม แห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 500 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนเตียงทหารจำนวน 370 เตียง จากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในห้วงต้นเดือนสิงหาคม