กปช.จต. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน พร้อมสร้างแนวป้องกันไฟป่า

Release Date : 30-07-2021 14:49:44
กปช.จต. จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน พร้อมสร้างแนวป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) และชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 (ชค.ทพ.นย.1) จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64 ณ บริเวณป่าเขาขาด ม.4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จว.จันทบุรี และพื้นที่ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย