กปช.จต. ปฏิบัติการเชิงรุก จัดกำลังพลชุดประชาสัมพันธ์ออกเผยแพร่รณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Release Date : 30-07-2021 14:54:59
กปช.จต. ปฏิบัติการเชิงรุก จัดกำลังพลชุดประชาสัมพันธ์ออกเผยแพร่รณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 29 ก.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลชุดรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จากหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาฯ เผยแพร่ รณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เทศบาลเมืองขลุง อ.ขลุง จว.จันทบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการฯ โรคติดต่อ COVID-19 ทร. ประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด