กปช.จต. เดินหน้าลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน มอบกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ร่วมฝ่าฟันโรคโควิดไปด้วยกัน

Release Date : 06-08-2021 15:52:08
กปช.จต. เดินหน้าลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน มอบกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ร่วมฝ่าฟันโรคโควิดไปด้วยกัน

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่จัดกิจกรรม "กปช.จต. หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน เพื่อต่อสู้และร่วมฝ่าฟันกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยวันที่ 4 ส.ค.64 ได้จุดเจ้าหน้าที่พยาบาลและกำลังพลจิตอาสาฯ ลงพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 13 ริมน้ำ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จว.จันทบุรี เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ครอบครัว