กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชนออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 14 ครอบครัว

Release Date : 08-08-2021 09:26:35
กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชนออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 14 ครอบครัว

วันที่ 6 ส.ค.64  กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชนออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 14 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต ให้คำแนะนำทางการแพทย์เบื้องต้น และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนดังกล่าว ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่สำเร็จรูป น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนที่ 8  ประกาศ ต.ตลาด และชุมชนที่ 4 , 16 ตลาดล่าง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี