ผบ.กปช.จต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังกำลังประชาชนตำบลชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์)

Release Date : 08-08-2021 09:38:28
ผบ.กปช.จต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังกำลังประชาชนตำบลชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์)

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังกำลังประชาชนตำบลชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปะอา โดยมี พล.ร.ต.สายัณห์ ไอยรารัตน์ ผอ.ศปชด.กปช.จต. ให้การต้อนรับ และปลูกต้นไม้ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกำลังประชาชนตำบลชายแดนในพื้นที่ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าบ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด