กปช.จต. จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

Release Date : 13-08-2021 11:42:24
กปช.จต. จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

กปช.จต. จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

   วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกองทัพเรือ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ตามโครงการ กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่น สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.ฉก.นย.ตราด พร้อมกำลังพลในสังกัด และผู้นำท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

2. น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.นปท.ทร./นปท.2 พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร กับกำลังพล ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าและต้นไม้หายาก(ต้นพะยูง) พื้นที่บริเวณข้างสนามฟุตบอล นปท.ทร./นปท.2 จำนวน 20 ต้น