ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ยังคงระดมสรรพกำลัง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางทะเล

Release Date : 20-08-2021 11:38:11
ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ยังคงระดมสรรพกำลัง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางทะเล

ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19กองทัพเรือ ประจำพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ยังคงระดมสรรพกำลัง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อสนับสนุนสำนักสาธารณสุขประจำจังหวัดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามกลุ่มต่างๆ ไปยังโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม หรือ ส่งกลับบ้าน

ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือหน่วยราชการและพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา