ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงให้บริการพี่น้องประชาชน และส่วนราชการ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Release Date : 04-09-2021 15:15:15
ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงให้บริการพี่น้องประชาชน และส่วนราชการ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด-19 กองทัพเรือ ในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงให้บริการพี่น้องประชาชน และส่วนราชการ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ต้องการเข้ารับการรักษา หรือเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ ทร. ประจำพื้นที่จังหวัดตราด จัด รถยนต์ขนาดเล็ก(1 คัน) พร้อมพลขับ และ จนท.พยาบาล 1 นาย รับผู้ป่วย จำนวน 8  คน  จาก รพ.สนาม (อบจ.ตราด)  ถึง ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) อ.เมืองตราด จว.ตราด(1 เที่ยว) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดครับ

   ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้เปิดศูนย์บริการเคลื่อนย้ายฯ ทร. ขึ้นประจำพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวม 208 ครั้ง ผู้ป่วยจำนวน 1,861 คน และสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้ง รพ.สนาม และสถานที่พักคอย จำนวน 13 ครั้ง

   กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยังคงมุ่งมั่นจัดเตรียมยานพาหนะและกำลังพล ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย