ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยชายแดนภาคตะวันออก พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

Release Date : 07-09-2021 17:14:35
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยชายแดนภาคตะวันออก พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

วันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 09.10 น. พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ภาคตะวันออก เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีพลเรือโทรณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ณ ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จว.จันทบุรี

   ภายหลังที่ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ เดินทางถึง ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ และให้โอวาทแก่กำลังพล โดยขอแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

   ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมบำรุงกำลังพลของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดแล้ว ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด และฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดอีกด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยชายแดนภาคตะวันออก พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง