กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลจิตอาสา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 พื้นที่ อ.เกาะกูด จว.ตราด

Release Date : 29-09-2021 10:13:02
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลจิตอาสา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 พื้นที่ อ.เกาะกูด จว.ตราด

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลจิตอาสา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 พื้นที่ อ.เกาะกูด จว.ตราด โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.  จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  - 19) ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  - 19)