เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี “ปั่นปลูกป่า” สู่สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.๙

Release Date : 07-10-2018 15:50:56
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก โปฎก  บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี “ปั่นปลูกป่า” สู่สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.๙

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก โปฎก  บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี “ปั่นปลูกป่า” สู่สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้คลองรำไพภักดี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก โปฎก  บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี “ปั่นปลูกป่า” สู่สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง