กปช.จต. จัดกำลังพลเร่งด่วนบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

Release Date : 04-10-2021 09:06:54
กปช.จต. จัดกำลังพลเร่งด่วนบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

กปช.จต. จัดกำลังพลเร่งด่วนบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

    วันนี้ (3 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี และ กองร้อยทหารช่าง จัดกำลังพลจำนวน 15 นาย เข้าบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด รพ.พระปกเกล้า ให้ นายวสัน  นรโคตร ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการเร่งด่วน ณ รพ.พระปกเกล้า ผลการปฏิบัติ ดังนี้

- กำลังพลที่มา จำนวน 15 นาย

- บริจาคโลหิตได้ จำนวน 12 นาย

- ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 5,400 ซีซี