กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี และ นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมพร้อม

Release Date : 12-10-2021 09:21:48
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี และ นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมพร้อม

พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ห่วงใยประชาชน ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข เมื่อวันที่ 9 ต.ค.64 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี และ นบภ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยของ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดโดยพร้อมปฏิบัติตลอด 24 ชม. เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่