กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Release Date : 13-10-2021 23:43:24
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศปชด.กปช.จต. ฉก.นย.จันทบุรี ฉก.นย.ตราด ฉก.ทพ.นย. ศปศ.61 นปท.ทร./นปท.2 สน.ปทก.กปช.จต. พัน.ป.กจต. และ มว.ลว.ไกล กจต.) จัด กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

2. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

3. พิธีถวายราชสักการะและพิธีวางพวงมาลา

4. กิจกรรมจิตอาสา

     4.1 กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

     4.2 กิจกรรม "บริจาคโลหิต"