กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน

Release Date : 20-10-2021 14:22:13
กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 64 เวลา 1700 พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รถครัวสนามจาก กรมพลาธิการทหารเรือ เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่ชุดช่าง (ซ่อมรถ และเครื่องใช้ไฟฟ้า) เดินทางไปให้การช่วยเหลือ และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมั่นคง บ้านล่างพูนทรัพย์ บ้านบางกะจะ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 800 ชุด ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การดำเนินการช่วยเหลืออยู่ในขั้นการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด