กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน

Release Date : 20-10-2021 15:54:12
กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.64 เวลา 0900 กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองสนับสนุนการช่วยรบ / กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน / และกองร้อยทหารช่าง กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 40 นาย ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน พร้อมยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือทำความสะอาด เข้าทำความสะอาดเก็บขยะที่บริเวณชุมชนย่อยที่ 12 (ซอย 3) ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังน้ำลด โดยปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี และประชาชนในพื้นที่ รวม 80 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พื้นที่ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย กลับคืนสู่ภาวะปกติ