รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับกำลังพลที่มาผลัดเปลี่ยนรับหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกำลังพลที่พ้นหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 07-10-2018 16:02:43
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับกำลังพลที่มาผลัดเปลี่ยนรับหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกำลังพลที่พ้นหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับกำลังพลที่มาผลัดเปลี่ยนรับหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกำลังพลที่พ้นหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับกำลังพลที่มาผลัดเปลี่ยนรับหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกำลังพลที่พ้นหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง