10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

Release Date : 02-11-2021 20:30:27
10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.

10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ covid-19 ของ ศบค.