กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมบริจาคโลหิต (ไม่จำกัดหมู่เลือด)

Release Date : 07-11-2021 11:13:39
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมบริจาคโลหิต (ไม่จำกัดหมู่เลือด)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมบริจาคโลหิต (ไม่จำกัดหมู่เลือด) ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้กับประชาชน ดังนี้

1. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 0900 จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย บริจาคโลหิต ให้กับ นายกมลรัตน์ บุญญานนท์ ซึ่งป่วยเป็นโรคเลือดออกในช่องท้อง น้ำตาลในเลือดสูง ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นกรณีเร่งด่วน ได้บริมาณโลหิต 3,600 ซีซี

2. วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 0900 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย บริจาคโลหิต ให้กับนายรัญจวน สังฆเวช  ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่ และต้องเข้ารับการผ่าตัดกรณีเร่งด่วน ได้ปริมาณโลหิต 2,250 ซีซี