ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างเต็มกำลัง

Release Date : 07-11-2021 11:17:16
ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างเต็มกำลัง

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อย่างเต็มกำลังความสามารถ นั้น กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงได้สั่งการหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ดำเนินการตามสั่งการอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ดำเนินการ ดังนี้

 1. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองสนับสนุนการช่วยรบ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ร่วมกับคณะครูในการจัดสถานที่ และทำความสะอาดโรงเรียนวัดจันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 2. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี โดย กองพันทหารปืนใหญ่ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย ทำความสะอาด และจัดสถานที่ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองตาคง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 3. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด​โดย ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1

 3.1 จัดกำลังพล จำนวน 11 นาย พัฒนาพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแอ่ง

 3.2 จัดกำลังพล จำนวน 13 นาย ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 4. ศูนย์ปฏิบัติพิเศษที่ 61 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ภายหลังจากได้รับการประสานจากนาย ชัยวิทย์  ป๊อกสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชน ทำการตัดหญ้า และปรับดินสำหรับปลูกหญ้า โรงเรียนวัดสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในพื้นที่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป