เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 0830 - 1200 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

Release Date : 19-11-2021 14:33:08
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 0830 - 1200 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18พฤศจิกายน 2564ระหว่างเวลา 0830 - 1200กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564โดยมี พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ พลเรือตรี ปราโมทย์ เสริมสัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ท่ีให้หน่วยงานของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันกองทัพเรือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โลหิตสำรองคลังมีจำนวนน้อยลง

 การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีกำลังพลเข้าร่วม จำนวน 123 นาย สามารถบริจาคได้ 84 นายได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 37,800 มิลลิลิตร อีกทั้งในโอกาสนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้หน่วยต่าง ๆ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ อาทิเช่น การทำความสะอาดวัด การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน รวมถึงการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการทำความสะอาดเส้นทางสาธารณะ เพื่อให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป