กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

Release Date : 20-11-2021 09:25:13
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 โดยมี พลเรือตรี อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้าง และผู้แทนหน่วยงานพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

 1. พิธีทำบุญตักบาตร

 2. พิธีสักการะและถวายเครื่องบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 3. พิธีฟังสาร ผู้บัญชการทหารเรือ

 4. พิธีสงฆ์ และพิธีทักษิณานุประทาน