รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 18-10-2018 15:50:10
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมร นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง