กปช.จต. จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าเยี่ยมประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 26-11-2021 13:04:21
กปช.จต. จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าเยี่ยมประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าเยี่ยมประชาชนตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยชื่อนางเล็ง บ้านปู อายุ ๗๒ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๙๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. ( ฉก.นย.ตราด ) โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก รอง ผบ.ฉก.นย.ตราด และ ฝอ.บก.ฉก.นย.ตราด เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีบ้านพักในพื้นที่บริเวณ บ้านด่านเนินสูง ต.ตะกาง จำนวน ๒ รายคือ นายหอม ชะนา และนางสำนวน นวลหงษ์ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วย รวมทั้งได้สนทนาพูดคุยทำให้ผู้ป่วยทั้งสองมีความรู้สึกที่ดีกับทหารเรือ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าเยี่ยมประชาชนตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ้านร่มเย็น หมู่๙ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ฯ โดยพบ ผู้ป่วยชราภาพคือ นางสาว รัชนี ภักดีพิน อายุ ๖๘ ปี อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่๙ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ฯ จึงดำเนินการเข้าช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึง ตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าเยี่ยมประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ออกให้บริการ วัดความดันโลหิต และตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมแนะนำมาตราการในการป้องกัน Covid-๑๙ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านมะอึกแรด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าเยี่ยมประชาชนตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยชื่อ นาย คูณ ปิ่นทอง อายุ ๗๘  ปี บ้านเลขที่ ๒๑/๑๑ ม.๘  ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  โดยดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ในสถานการณ์ covid - 19 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.ปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อนฯ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๒ฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดคัดกรองไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ  Antigen Test Kis (ATK) ให้กับแรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายทั้งปวง ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๗๔ ราย ผลการตรวจปกติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นาย อุบล แคเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ และแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร และผ้าห่ม ตาม โครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " ให้กับ นางสาวเสาวณีย์ เจียมจำรัส อายุ ๓๘ ปี ประชาชน หมู่ที่ ๕ บ.ดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย