กปช.จต. จัด จนท.พยาบาลเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 27-11-2021 10:25:35
กปช.จต. จัด จนท.พยาบาลเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด ฯ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัด จนท.พยาบาล จำนวน ๓ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย คือ   นาง วันดี  เอมพิทัก อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๘  หมู่ ๗ ต.แหลมกลัด ฯ นายบรรทัด  เกิดสุทธิ อายุ ๗๐ ปี บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๘ ต.แหลมกลัด ฯ และนางวิน  คุ้มชน อายุ ๙๑ ปี บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๗ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด พร้อมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยทั้ง ๓ ราย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ชค.ทพ.นย.๒ ฯ)  จัดกำลังพลจำนวน ๗ นาย ร่วมกับนายกันติ์เผดิม อักษร ปลัดอำเภอสอยดาวฯ สถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนส้มฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านฯ ตั้งจุดตรวจคัดกรองบนถนนหมายเลข ๓๔๕๐ สี่แยกบ้านสวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทำการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา และขอความร่วมมือนายจ้าง รวมทั้งประชาชนที่สัญจรผ่าน ดำเนินการตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ ตรวจหาเชื้อทั้งหมด ๑๒๑ ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย