กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ”

Release Date : 27-11-2021 10:40:40
กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ”

มื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ศปชด.กปช.จต.(ชป.ที่ ๑๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ” โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสมจิตร ประทวน มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ นางกง นพสาย อายุ ๘๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.ที่ ๖๑๗ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านแหลมฆ้อ ในการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพประชาชน(หมู่ที่ ๑ )ในระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สอง) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ หมู่ ๓ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย