ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตนของ ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ผู้บังคับหน่วยสนับสนุน

Release Date : 18-10-2018 16:22:42
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตนของ ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓  ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง  ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ  ผู้บังคับหน่วยสนับสนุน

พลเรือโท ศังกร    พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตนของ ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓  ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง  ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ  ผู้บังคับหน่วยสนับสนุน และให้โอวาท พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (๑) ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐