ศบภ.กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับ คณะครูพัฒนาทำความสะอาด จัดห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้าน

Release Date : 28-11-2021 09:22:44
ศบภ.กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับ คณะครูพัฒนาทำความสะอาด จัดห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้าน

๑. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านแก้ว พัฒนาทำความสะอาด จัดห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียน ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.  เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ พยาบาล จำนวน ๘ นาย เดินเท้าเข้าหาชุมชน เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ทางการแพทย์แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ให้กับ นางสาว  กัญญา  เข็มวงศ์ ราษฎร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตมานานกว่า ๖ ปี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย