กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 29-11-2021 20:28:23
กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด )  จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๔ นาย พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และทำการตัดผมให้กับผู้ป่วย ณ พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งบางเพชร ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย คือ นายไพชยันต์  รมยานนท์ อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๙๖/๑ หมู่ ๔ ฯ นายบุญช่วย   อนันท์ อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๔ ฯ  และ นายสุวรรณ  เพียรบัญญัตติ อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งบางเพชร ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชพศ.๖๑๗ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ ในการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพประชาชน(หมู่ที่๕,๗)ในระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่สาม) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชพศ.๖๑๕ )  จัดกำลังพลให้การสนับสนุนฯโรงเรียนวัดสลักเพชร หมู่ที่ ๕ บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะข้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยร่วมกับ คณะครูและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมรองรับการประเมิน โรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย