กปช.จต. จัดกำลังพลและส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Release Date : 29-11-2021 20:39:35
กปช.จต. จัดกำลังพลและส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ )  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาวฯ สาธารณสุขอำเภอสอยดาวฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาวฯ และส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19) ณ วัดใหม่ชัยมงคล ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ )  จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยออกเดินเท้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยได้ดำเนินการมอบสิ่งของ ตรวจวัดความดัน และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับ นายโต้ย จันทรา อายุ ๗๕ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๔ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ )  จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยออกเดินเท้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เข้าดำเนินการมอบสิ่งของ ตรวจวัดความดันและมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับนาง คุด น้ำหวาน อายุ ๘๑ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๔ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปชด.กปช.จต.(ชป.ที่ ๑๒ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายสุเทพ บุญว่าน ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนบ้านคลองบอน มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.