กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน

Release Date : 29-11-2021 20:47:22
 กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นายวีระชน แก่กำเหนิด ผช.ผญบ. ม.๗ ต.คลองใหญ่ฯ จัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพและจัด จนท.พยาบาลฯ ให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับ นายประแสด จันทบาล อายุ ๕๓ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นโรคไตและเบาหวาน อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๓ หมู่ ๗ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปชด.กปช.จต.(ชป.ที่ ๑๒ฯ )  จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน เทศบาลตำบลหนองตาคง จัดสถานที่เพื่อเตรียมรองรับผู้กักตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ เทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ชบข.๑๓๐๕ฯ)  จัดกำลังพล ปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชน เข้าพบและประสานงานกับ นางสาวณตา วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด เพื่อประสานงานในการฝึกฯ และดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณ ด้านหลังโรงเรียน รวมทั้งได้มอบน้ำยาล้างจาน เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ชบข.๑๓๐๒ฯ) บูรณาการร่วมกับ ร้อย.ทพ.นย.๕๔๓ (บ.เนินดินแดง) และผู้นำชุมชนในพื้นที่ บ.หนองกก ม.๗ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ทำการตั้งด่านตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับแรงงานกัมพูชาในพื้นที่หมู่บ้าน บ.หนองกก ม.๗ ฯ ณ ที่ทำการ บ.หนองกก ม.๗ ฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๗๙ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ