กปช.จต.จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 01-12-2021 16:36:13
กปช.จต.จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๑. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่นางสาวเฉลิมศรี พาราดิชัย อายุ ๖๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๓ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ฯ) บูรณาการร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔, ชป.ที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต. และ เทศบาลตำบลหนองตาคง ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ปรับปรุงพื้นที่คลังเก็บสินค้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลหนองตาคง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยชื่อนางสิริรักษ์ คันธรง อายุ ๒๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยทานยาตามแพทย์สั่ง และจะเข้ารับการตรวจรักษาตัวที่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตามแพทย์นัด ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้มอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมกับเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย