กปช.จต.ร่วมกับปลัดอำเภอสอยดาวฯ สถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนส้มฯ กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ ตั้งจุดตรวจร่วมแบบไม่ประจำที่บนถนนหมายเลข ๓๔๐๕ สี่แยกบ้านสวนส้ม

Release Date : 02-12-2021 10:22:56
กปช.จต.ร่วมกับปลัดอำเภอสอยดาวฯ สถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนส้มฯ กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ ตั้งจุดตรวจร่วมแบบไม่ประจำที่บนถนนหมายเลข ๓๔๐๕ สี่แยกบ้านสวนส้ม

๑. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ )  จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับนายกันติ์เผดิม อักษร ปลัดอำเภอสอยดาวฯ สถานีตำรวจภูธรสะตอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนส้มฯ กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้านฯ ตั้งจุดตรวจร่วมแบบไม่ประจำที่บนถนนหมายเลข ๓๔๐๕ สี่แยกบ้านสวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทำการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา และขอความร่วมมือนายจ้าง รวมทั้งประชาชนที่สัญจรผ่าน ดำเนินการตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ ตรวจหาเชื้อทั้งหมด ๑๖๐ ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ )  จัดกำลังพล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  บ้านแหลมใหม่ฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรองโรค บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ  Antigen Test Kis (ATK) ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายทั้งปวง ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๒๒๔ ราย ผลการตรวจปกติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )   จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน ซึ่งบ้านพักถูกต้นไม้ล้มทับ เนื่องจากมีลมพัดรุนแรงจากเมื่อคืนที่ผ่านมา บริเวณ บ้านคลองขุด หมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย