ฉก.ทพ.นย.จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าและ เกี่ยวข้าว ในกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

Release Date : 02-12-2021 10:44:24
ฉก.ทพ.นย.จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าและ เกี่ยวข้าว ในกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

เมื่อ ๐๑๐๗๓๐ พ.ย.๖๔ ฉก.ทพ.นย.จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าและ เกี่ยวข้าว ในกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทร. พื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผบ.ฉก.ทพ.นย.เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ฯ )   จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน  ” โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางหล่อ ทับทิมทอง อายุ ๘๙ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนบ้านคลองบอน โดยมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับนาย วันชัย รักความชอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่ ทำการตรวจคัดกรองตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธี ATK ให้กับชาวไทยและแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวน ๒๗๗ ราย คนไทย ณ วัดบ้านใหม่ หมู่4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ฯ )   จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน  ” โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางหล่อ ทับทิมทอง อายุ ๘๙ ปี ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนบ้านคลองบอน โดยมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย