รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 18-10-2018 16:29:30
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม  ณ  อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐  

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง