กปช.จต.จัดกำลังพล มกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ”

Release Date : 03-12-2021 14:59:50
กปช.จต.จัดกำลังพล มกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ”

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ” โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางทองคำ อุ่นหลง อายุ ๗๕ ปี ผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านคลองบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
มื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ) 
จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย ทำความสะอาด ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพนิมิตร ม.๒ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย