กปช.จต.จัดกำลังพลจิตอาสา บูรณาการร่วมกับ อบจ.จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

Release Date : 04-12-2021 21:22:37
กปช.จต.จัดกำลังพลจิตอาสา บูรณาการร่วมกับ อบจ.จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต.จัดกำลังพลจิตอาสา บูรณาการร่วมกับ อบจ.จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต.เป็นประธานฯ ดำเนินกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำ ข้างสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี รวมทั้งจัดรถครัวสนามกองทัพเรือ ดำเนินการจัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๙๕๐ กล่อง พร้อมนำ้ดื่ม ให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย