กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

Release Date : 04-12-2021 21:31:13
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย