กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

Release Date : 04-12-2021 21:36:10
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์ราชการุณย์  สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) โดย น.อ.ยศพัทธ์  พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ ฯ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ น.ส.กรองจิตร  ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์  สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม๒๕๖๔ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราชการุณย์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย