กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสะพานหิน จัดกิจกรรมจิตอาสา“ เราทําความดีด้วยหัวใจ”

Release Date : 04-12-2021 21:40:32
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสะพานหิน จัดกิจกรรมจิตอาสา“ เราทําความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสะพานหิน จัดกิจกรรมจิตอาสา“ เราทําความดีด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสะพานหิน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย